Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Trombektomia to metoda leczenia niektórych rodzajów ostrego udaru niedokrwiennego mózgu, w której wykorzystuje się bardzo małe urządzenia mechaniczne w celu radykalnego zmniejszenia skutków trwającego udaru. Urządzenia te służą do rozbijania i usuwania zakrzepów z naczyń krwionośnych w mózgu. Procedura ta jest przeprowadzana przez wysoko wykwalifikowanych neuro-radiologów i wymaga specjalnego zaplecza szpitalnego.

Badania trombektomii przeprowadzone przed wprowadzeniem urządzenia TENSION obejmowały bardzo ograniczone grupy pacjentów z udarem. Wykazały one, że trombektomia zastosowana u pacjentów z udarem mózgu z niewielkim zakrzepem znacznie zmniejszyła poziom ciężkiej niepełnosprawności lub zgonu po udarze poprzez przywrócenie przepływu krwi, a tym samym ograniczenie uszkodzeń mózgu.
Projekt TENSION miał na celu zbadanie skutków mechanicznego usuwania skrzepu w szerszej grupie pacjentów z większym zawałem mózgu, u których korzyści z trombektomii były niepewne.
Projekt TENSION miał na celu ustalenie, czy wykonywanie trombektomii u pacjentów z tak zwanymi "rozszerzonymi zawałami", czyli większymi obszarami uszkodzonego mózgu, było bezpieczne i skuteczne w porównaniu z poprzednimi badaniami. Ponadto pacjenci mogli wziąć udział w badaniu do 12 godzin po wystąpieniu pierwszych objawów, co dodatkowo rozszerzyło zakres leczenia na kolejną większą grupę pacjentów, w tym na przykład więcej osób, które doznały udaru w nocy i są bardziej narażone na opóźnienia w dotarciu do szpitala. Wreszcie, projekt badania zapewniał, że sprzęt używany w badaniu odzwierciedlał ten używany w praktyce klinicznej, dzięki czemu wyniki badania można było łatwo przenieść do codziennej praktyki.

 Badanie obejmowało pacjentów z ośmiu krajów europejskich i było koordynowane przez profesora dr Götza Thomallę z Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf w Hamburgu i profesora dr Martina Bendszusa z Universitätsklinikum Heidelberg.
Wyniki badania, które zostały jednocześnie przedstawione na Światowym Kongresie Udarowym i opublikowane w The Lancet w październiku ubiegłego roku, wykazały, że zastosowanie trombektomii może znacząco pomóc pacjentom z ciężkimi udarami spowodowanymi zablokowaniem naczyń krwionośnych w mózgu. Wyniki badania prawdopodobnie utorują drogę do szerszego rozważenia tego podejścia dla większej liczby pacjentów w przyszłości.
Profesor Thomalla powiedział: "Badanie TENSION dostarczyło dowodów na skuteczną interwencję terapeutyczną u pacjentów z ciężkim udarem mózgu. Oznacza to, że możemy uzyskać lepsze wyniki u poszczególnych pacjentów i uniknąć niepełnosprawności związanej z udarem u większej liczby pacjentów. Na poziomie społecznym nowe wytyczne dotyczące leczenia oparte na naszych odkryciach pomogą zmniejszyć koszty związane z udarem".
Arlene Wilkie, Stroke Alliance for Europe powiedziała: "Byliśmy zachwyceni, gdy usłyszeliśmy o tych wynikach zaprezentowanych na kongresie WSO w Toronto. Wreszcie mamy dowody na to, że to ważne leczenie może być bezpiecznie stosowane u większej liczby pacjentów z udarem mózgu niż obecnie. Pomoże to zmniejszyć ryzyko długotrwałej niepełnosprawności, która często wiąże się z udarem, i umożliwi ludziom szybszy powrót do zdrowia. Wzywamy do jak najszybszej aktualizacji wytycznych we wszystkich krajach europejskich, aby odzwierciedlić te nowe dowody, tak aby więcej osób mogło skorzystać z leczenia".

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z research@safestroke.eu lub odwiedzając stronę internetową TENSION tension-study.eu.

Projekt TENSION otrzymał finansowanie z programu badań i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 754640. 

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony