Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Stroke Alliance for Europe dołączyło do finansowanego przez Unię Europejską projektu badawczego TENSION dotyczącego udaru mózgu w 2018 roku, ponieważ uważaliśmy, że pomoże to w rozszerzeniu możliwości leczenia pacjentów po udarze. 

Pytamy dr Silke Hopf-Jensen z Niemiec, wiodącego badacza projektu, o postępy w tym cennym projekcie badawczym dotyczącym udaru mózgu.
Dr Hopf-Jensen - o czym jest ten project badawczy?
Udar nadal jest jedną z głównych przyczyn zgonów i niepełnosprawności na świecie. Większość udarów ma miejsce, gdy zakrzep krwi blokuje tętnicę zaopatrującą mózg. Nazywa się to udarem niedokrwiennym. Im dłużej skrzep pozostaje, tym mniej krwi i tlenu jest dostarczanych do mózgu, co prowadzi do uszkodzenia mózgu i niepełnosprawności po udarze.
Najczęstszą i standardową formą leczenia udaru niedokrwiennego jest tromboliza. To tutaj w ciągu 4,5 godziny od udaru podaje się lek zwany rekombinowanym tkankowym aktywatorem plazminogenu, oddzielając skrzep i umożliwiając przepływ krwi do mózgu.
Od 2015 roku u niektórych pacjentów po udarze stosuje się leczenie zwane mechaniczną trombektomią. Wiąże się to z użyciem specjalnie zaprojektowanego urządzenia do usuwania skrzepu wprowadzonego przez cewnik w celu wyciągnięcia lub odessania skrzepu. Po usunięciu krew ponownie swobodnie porusza się w tętnicach mózgowych, co znacznie zmniejsza uszkodzenia mózgu i niepełnosprawność po udarze. Mechaniczna trombektomia jest obecnie dostępna tylko dla ograniczonej liczby osób w ciągu sześciu godzin od udaru, a w wyjątkowych przypadkach do 12 godzin i nie można jej wykonać, jeśli występuje zbyt duże uszkodzenie mózgu. Wiele osób po ciężkim udarze mózgu nie ma dostępu do tego leczenia, ponieważ obecnie nie ma dowodów naukowych na to, że stosowanie go w tej grupie pacjentów jest bezpieczne.
Nasze finansowane ze środków UE badanie TENSION, które obejmuje współpracę uniwersytetów w całej Europie i udział wielu osób po udarze, ma na celu odkrycie, czy mechaniczną trombektomię można bezpiecznie stosować u pacjentów z większą liczbą udarów niedokrwiennych.

Dr Hopf-Jensen - jakie wyniki osiągnięto do tej pory?
Nasz projekt rozpoczął się w 2018 roku, a prawie 200 pacjentów po udarze wzięło udział w badaniu w aż 40 ośrodkach w całej Europie. Nasze wczesne wyniki pokazują, że niektórzy pacjenci z ciężkim udarem i rozległym uszkodzeniem mózgu mogą odnieść korzyści z mechanicznej trombektomii.
Wykazaliśmy, że usunięcie skrzepu umożliwia powrót krwi do tętnic niektórych z tych pacjentów. Pacjenci ci powinni następnie wyzdrowieć z mniejszymi uszkodzeniami spowodowanymi udarem, niż widzielibyśmy bez trombektomii.
Nasze badanie pokazuje, że lokalizacja skrzepu w mózgu może wpływać na powrót do zdrowia po mechanicznej trombektomii. Na przykład, jeśli udar ma miejsce w obszarach, które kontrolują język lub ruch ręki/nogi, pacjenci ci mogą mieć duże szanse na pełne wyzdrowienie po trombektomii.

Dr Hopf-Jensen, brzmi to bardzo ekscytująco, co te badania będą oznaczać dla pacjentów po udarze?
Pilnie musimy opracować więcej opcji leczenia dla tych pacjentów, którzy cierpią na ciężki udar niedokrwienny z rozległym uszkodzeniem udaru.
Nasze wyniki pokazują pierwsze oznaki, że mechaniczna trombektomia może być bezpiecznie stosowana u niektórych pacjentów po udarze, którzy przeszli ciężki/duży udar niedokrwienny.
Mam nadzieję, że dzięki tym badaniom, z udziałem pacjentów po udarze i naukowców z całej Europy, będziemy mogli zaoferować każdemu pacjentowi jeszcze bardziej indywidualną terapię i zwiększyć dostęp do tego skutecznego leczenia w całej Europie.

Możesz posłuchać Dr Hopf-Jensen mówiącego o projekcie TENSION youtu.be/4HZ6qmwvrtg.

Okres próbny potrwa do 2023 roku. Więcej informacji na temat okresu próbnego można znaleźć na stronie internetowej TENSION: https://www.tension-study.eu/.

TENSION otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 754640.

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony