Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:


Fundacja Udaru Mózgu
i
Zarząd Oddziału Regionu Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi
Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi
Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii Województwa Łódzkiego


ZAPRASZAJĄ
na


III. Łódzkie Forum Udarowe  

KONFERENCJA ODBYWA SIĘ POD HONOROWYM PATRONATEM
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO PANI JOLANTY CHEŁMIŃSKIEJ
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PANA WITOLDA STĘPNIA
oraz
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI PANI HANNY ZDANOWSKIEJ

20 października 2012 r. (sobota) godz. 10.oo
Sala Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104

 

PROGRAM:

10.00 -10.10 
Otwarcie:
dr n. med. W. Chudzik – Przewodniczący Oddziału Regionu Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
dr n. med. Włodzimierz Dłużyński - Prezes Zarządu Fundacji Udaru Mózgu
prof. dr hab. n. med. Andrzej Klimek – Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii Województwa Łódzkiego
dr n. med. Radosław Kręcki - Sekretarz Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
dr n. med. Aleksander Niewodniczy - Przewodniczący Rady Fundacji Udaru Mózgu,

  

Sesja I - 10.10-11.25
Przewodniczą: dr n. med. Wiesław Chudzik, dr n. med. Radosław Kręcki

 1. „Udar mózgu - ostatnie dziesięciolecie”
  prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska - Kierownik II Kliniki Neurologii IPiN w Warszawie, Przewodnicząca Sekcji Chorób Naczyniowych Mózgu PTN, Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Udaru Mózgu /30 min./
 2. „Tromboliza w udarach mózgu, w Łodzi i województwie łódzkim”
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Klimek – Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii Województwa Łódzkiego, Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii UM w Łodzi /20 min./
 3. „Migotanie przedsionków – punkt widzenia neurologa” 

  dr hab. n. med. Jacek Rożniecki – Klinika Neurologii UM w Łodzi /25 min./

  Przerwa – 20 min.

 


Sesja II – 11.45-13.25
Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Andrzej Klimek, dr n. med. Włodzimierz Dłużyński

 

 1. „Kardiologia interwencyjna w prewencji udaru mózgu”
  prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak, dr n. med. Radosław Kręcki Klinika Kardiologii UM w Łodzi /25 min./
 2. „Krwotok podpajęczynówkowy”
  dr hab. n. med. Adam Kobayashi - II Klinika Neurologii IPiN w Warszawie /25min./
 3. „Zaburzenia pozapiramidowe po udarze mózgu”
  prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala – Kierownik Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego ŚUM w Katowicach /25 min./
 4. „Zaburzenia poznawcze po udarze mózgu”
  prof. dr hab. n. med. Joanna Seniów – Kierownik Pracowni Neuropsychologii Klinicznej II Kliniki Neurologii IPiN w Warszawie /25 min./
  Przerwa – 30 min

 


Sesja III -14.05.-15.15
Przewodniczą: dr hab. med. Jacek Rożniecki, dr n. med. Aleksander Niewodniczy

 1. „Kontrowersje pierwotnej i wtórnej profilaktyki udaru” 
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik – Kierownik Kliniki Neurologii Collegium Medicum UJ w Krakowie, Redaktor Naczelny Neurologii i Neurochirurgii Polskiej /25 min./
 2. „Farmakogenetyka udaru mózgu – czy geny determinują odpowiedź na leczenie udaru mózgu? „
  prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik - Ordynator Oddziału Udarowego Kliniki Neurologii Collegium Medicum UJ w Krakowie i Kierownik Zakładu Neurogenetyki Katedry Neurologii UJ CM /25 min./
 3. „Perspektywy odtwarzania funkcji ruchowych po udarze mózgu "
  dr n. kult. fiz. Maciej Krawczyk - II Klinika Neurologii IPiN w Warszawie /20 min./

  Przerwa – 15 min.

 

Sesja IV -15.30- 16.00
Przewodniczą: dr n. med. Wiesław Chudzik, dr n. med. Włodzimierz Dłużyński,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Klimek, dr n. med. Aleksander Niewodniczy,
dr n. med. Radosław Kręcki , dr hab. n. med. Jacek Rożniecki,
mgr reh. Adam Siger

 1. „Fundacja Udaru Mózgu po 3. latach działalności”
  dr n. med. Włodzimierz Dłużyński, Mgr Adam Siger /15 min/
 2. „Łódzka Inicjatywa Udarowa”
  mgr Adam Siger, dr n. med. Aleksander Niewodniczy /10 min./
 3. „Nadal aktualne pytania – „co należy i co można poprawić w organizacji opieki nad chorymi z udarami mózgu w Łodzi i w Województwie łódzkim i jak się to ma do „II Deklaracji Helsingborskiej” oraz do „Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015?” Dyskusja na temat organizacji opieki nad udarami w Łodzi i Województwie Łódzkim.

******************
Po konferencji zapraszamy na
Koncert charytatywny Fundacji Udaru Mózgu
w wykonaniu zespołu Teatru Muzycznego w Łodzi
pt. „ Powróćmy jak za dawnych lat „ .
Dochód z koncertu dostanie przeznaczony na bezpośrednią pomoc
osobom po udarze mózgu oraz ich rodzinom i opiekunom.
Teatr Muzyczny w Łodzi u. Północna 47/51, godz. 18.oo
Bilety do nabycia w Kasach Teatru Muzycznego

 Kliknij tutaj aby pobrać program.

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony