Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Udar jest jednym z największych wyzwań dla zdrowia publicznego i oczekuje się, że jego wpływ wzrośnie w przyszłości. Badania kliniczne są niezbędne, aby przede wszystkim zidentyfikować sposoby zapobiegania udarowi.
Udar może wystąpić, gdy dopływ krwi do mózgu zostanie przerwany, na przykład przez zakrzep (udar niedokrwienny) lub krwawienie do mózgu (krwotok śródmózgowy).
Migotanie przedsionków (AF) jest najczęstszą postacią nieregularnego rytmu serca. Może powodować tworzenie się skrzepów krwi w sercu, które mogą przemieszczać się do mózgu i powodować udar niedokrwienny. Szacuje się, że 20% wszystkich udarów niedokrwiennych spowodowanych jest migotaniem przedsionków.
Stroke Alliance for Europe dołączyło do badania PRESTIGE-AF w 2018 r., które obecnie rekrutuje uczestników w celu zbadania, jak zapobiegać kolejnym udarom u osób, które już przeszły krwotok mózgowy i mają wysokie ryzyko powstania zakrzepów krwi spowodowanych migotaniem przedsionków.
W tej grupie pacjentów występuje zwiększone ryzyko zarówno udaru niedokrwiennego, jak i krwotoku śródmózgowego. Obecnie nie ma wystarczających dowodów, aby lekarze znali najlepszy sposób zapobiegania udarom u pacjentów z obydwoma schorzeniami.
Osobom z migotaniem przedsionków zwykle przepisuje się leki przeciwzakrzepowe, aby zapobiec powstawaniu zakrzepów krwi, ale u osób z wcześniejszym poważnym krwawieniem może to być zbyt niebezpieczne. Jeśli PRESTIGE-AF zdoła zrekrutować wystarczającą liczbę uczestników, będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy osoby te mogą bezpiecznie przyjmować leki przeciwzakrzepowe, czy też powinny ich unikać.
Osoby biorące udział w badaniach klinicznych mają kluczowe znaczenie dla postępu w opiece poudarowej. Naukowcy z PRESTIGE-AF chcieliby zachęcić osoby cierpiące na te schorzenia do uzyskania informacji na temat badań prowadzonych na ich terenie oraz do kontaktu z nimi https://www.prestige-af.org.
https://www.prestige-af.org/. https://www.prestige-af.org/ Aby dowiedzieć się więcej, posłuchaj profesora Rolanda Veltkampa z Imperial College London youtu.be/uk64KLOeKJg.

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o dotację nr 754517.

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony