Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Nieznajomość prawa szkodzi, to jedna z podstawowych zasad prawnych.
Jeśli nie znasz swoich praw jako pacjent, nie będziesz mógł właściwie zatroszczyć się o siebie. Wiedza pozwoli Ci zadbać o godność, komfortowe samopoczucie podczas leczenia i prawidłową relację między Tobą - pacjentem, a osobą udzielającą świadczeń medycznych. Jeśli znasz swoje prawa możesz oczekiwać równego i sprawiedliwego traktowania.

Czy wiesz, że w Polsce każdy pacjent ma prawo do:

  • do świadczeń zdrowotnych
  • do informacji
  • do tajemnicy informacji z nim związanych
  • do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
  • do poszanowania intymności i godności pacjenta
  • do dokumentacji medycznej
  • do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
  • do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
  • do opieki duszpasterskiej
  • do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Źródła praw pacjenta

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obowiązuje od 5 czerwca 2009 r.

Kliknij tutaj, aby pobrać.

Polska Karta Praw Pacjenta

KARTA PRAW PACJENTA jest to tylko zbiór podstawowych unormowań prawnych zebranych w jednym opracowaniu przez Ministerstwo Zdrowia w 1998 r. i opublikowane w formie komunikatu. Karta ta ma ważne znaczenie ze względu na pierwszą próbę kompleksowego opracowania tematu, jednakże formalnie nie ma mocy ustawy. Zapoznając się z treścią Karty Praw Pacjenta należy wziąć również pod uwagę obowiązującą od 5 czerwca 2009 roku ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zawierającą aktualne regulacje prawne odnośnie praw pacjenta.

Kliknij tutaj aby pobrać.

Europejska Karta Praw Pacjentów

Kliknij tutaj aby pobrać.

 Jeżeli nie jesteś zadoowolny z jakości usług medycznych jakie były Ci zaproponowane w palcówkach państwowej służby zdrowia, chcesz zgłosić konkrtetny wniosek lub uwage możesz skontaktować się z Sekcją Skarg i Wniosków działającą przy każdym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pobierz adresy Sekcji Skarg i Wniosków NFZ.

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony