Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Do najczęstszych skutków udaru należą:

niesprawnosc-ruchowa.png

Poudarowa niesprawność ruchowa wiąże się z utrudnieniem lub niemożnością wykonania czynnego ruchu celowego, upośledzeniem rónowagi i pionizacji ciała.

Odpowiedzialne za to są:

  • niedowład (osłabienie siły mięśniowej) lub porażenie jedno- lub obustronne
  • wzmożone napięcie mięśniowe
  • brak lub zaburzenie odruchów skórnych
  • zaburzenia równowagi
  • zaburzenia czucia głebokiego. Czucie głebokie to czucie pozycji, w jakiej znajduje się dana część ciała, czyli np. przy zamknietych oczach czujesz, że ręka lub noga są uniesione.

Prowadzą one do nierównomiernego obciążania konczyn podczas chodu i w konsekwencji zaburzeń lokomocji.

polowiczne-zaburzenia-czucia.png

Są to zaburzenia, które mogą manifestować się jako:

  • ilościowe zakłócenia czucia, w których wrażliwość na określone bodźce (np. ból) może wzrastać lub maleć aż do całkowitego zaniku,
  • jakosciowe zaklócenia czucia, w których bodźce odbierane są inaczej niż zwykle, np. ból nie da sie dokladnie zlokalizować,
  • zaburzenia czucia bólu i temperatury przy prawidłowym odczuwaniu dotkniecia i zachowanym czuciu glebokim.

zaburzenia-mowy.png

Afazja, występuje wtedy kiedy uszkodzony zostaje obszar w mózgu odpowiedzialny za mowę. Afazja występuje przy uszkodzeniu tzw. półkuli dominujacej. Może objawiać się zaburzeniami rozumiena mowy (afazja czuciowa), niemożnością wypowiadania słów i zdań (afazja ruchowa), lub kombinacją wymienionych.Towarzyszyć jej mogą trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu. 

zaburzenia-widzenia.png

Może występować jako niedowidzenie połowicze lub widzenie podwójne.

Poza wymienionymi, rzadziej może pojawić się również:

apraksja.png

Apraksja jest zaburzeniem neurologicznym, polegającym na niezdolności do wykonania złożonych i wcześniej wyuczonych precyzyjnych i zamierzonych ruchów czy gestów. Przy czym u chorego nie występuja zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia czucia.

skutki.png

Może to być trudność w wykonywaniu codziennych czynności - ubieraniu się, myciu, spozywaniu posiłków, dezorientacja czasowo-przestrzenna lub zaburzenia pamięci.

zaburzenia-psychiczne.png

Najczęstszym zaburzeniem psychicznym jest poudarowy zespol depresyjny PSD (Post-Stroke Depression). Mogą też pojawić się urojenia, omamy, majaczenia i zaburzenia świadomości.

Większość z wymienionych skutków udaru mózgu może zmniejszyć swoje nasilenie dzięki intensywnej, fachowo prowadzonej rehabilitacji, musimy mieć jednak świadomość, że z powodu udaru mózgu w ciągu pierwszego miesiąca na udar niedokrwienny umiera kilkanaście procent chorych, a na udar krwotoczny aż 30-40%.

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Stop Udarom - ulotka niebieska
Stop Udarom!

Zachęcamy do zapoznania się naszą broszurą.

Idz do góry strony