Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Ruch jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, takim jak choroba wieńcowa, nadciśnienie, cukrzyca, udar mózgu.

Polacy są mało aktywnym fizycznie społeczeństwem. Zajmujemy na świecie 99 miejsce jeśli chodzi o aktywność ruchową obywateli! Wyniki badań przeprowadzonych w ramach międzynarodowego projektu badawczego, wykazały różnice pomiędzy mieszkańcami krajów Europy Zachodniej a Polakami, Rosjanami i Węgrami.

Znikomy odsetek dorosłych kobiet i mężczyzn w Polsce (3%-10%) wykazuje zadowalający poziom aktywności fizycznej. Ponad 90% ogółu badanych prowadzi typowo „siedzący” tryb życia, wykonując ćwiczenia fizyczne jedynie okazjonalnie. Szkodliwe zjawisko, jakim jest niska sprawność fizyczna wpływa na poziom zdrowia, a także ma wydźwięk społeczny i ekonomiczny.

zajmujemy na świecie 99 miejsce jeśli chodzi o aktywność ruchową obywateli!

Brak aktywności fizycznej najczęściej tłumaczymy:

Nie musisz uprawiać sportów wyczynowo, wyskocz na chwilę z domowych kapci i w prosty sposób popraw swoje zdrowie, oraz samopoczucie!

10 maja EUROPEJSKI DZIEŃ PROFILAKTYKI UDAROWEJ

Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej (European Stroke Prevention Day)

Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej obchodzony jest od 2007 r. Inicjatorem wydarzenia jest The Stroke Association, brytyjski członek Stroke Alliance For Europe – organizacji zrzeszającej krajowe stowarzyszenia reprezentujące osoby po udarze i ich bliskich. Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie świadomości ryzyka udaru mózgu oraz tego, że wprowadzając niewielkie zmiany w swoim sposobie życia i - jeśli to potrzebne - stosując odpowiednie leczenie, możemy znacząco ograniczyć ryzyko udaru mózgu.