Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Oddziały neurologiczne
Oddziały rehabilitacyjne
Oddziały NFZ
Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze
Powiatowe Cetra Pomocy Rodzinie
Poradnie logopedyczne

Oddziały neurologiczne(13):

Nazwa: Adres: Telefon:
Oddział neurologiczny
Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
ul. Armii Krajowej 8
11-300 Biskupiec
+48 (089) 7152023 więcej ››
Oddział neurologiczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Leśna 1
13-200 Działdowo
+48 (023) 6972211 więcej ››
Pododdział udarowy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Leśna 1
13-200 Działdowo
+48 (023) 6972211 więcej ››
Oddział Neurologiczny
110 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu
ul. Komeńskiego 35
82-307 Elbląg
+48 (055) 2394402 więcej ››
Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym,
Szpital
ul. Królewiecka 146
82-300 Elbląg
+48 (055) 2395612 więcej ››
Oddział Neurologiczny
108 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku
ul. Kościuszki 30
19-300 Ełk
+48 (087) 6219803 więcej ››
Oddział neurologiczny
Szpital Powiatowy w Giżycku
ul. Warszawska 41
11-500 Giżycko
+48 (087) 4285271 więcej ››
Oddział neurologiczny
Oddziały szpitalne
ul. Gen. Wł. Andersa 3
14-200 Iława
+48 (089) 6492261 więcej ››
Oddział neurologiczny
Szpital
ul. Dšbrowskiego 16
14-300 Morąg
+48 (089) 7574231 więcej ››
Oddział Neurologiczny
Szpital
ul. Warszawska 30
10-082 Olsztyn
+48 (089) 5423202 więcej ››
Oddział Neurologii
Szpital
Al. Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn
+48 (089) 5398000 więcej ››
Pododdział Udarowy o Profilu Rehabilitacyjnym
Szpital
Al. Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn
+48 (089) 5398000 więcej ››
Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
+48 (089) 5337882 więcej ››

Oddziały rehabilitacyjne(13):

Nazwa: Adres: Telefon:
Oddział rehabilitacyjny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Leśna 1
13-200 Działdowo
+48 (023) 6972211 więcej ››
Dzienny oddział rehabilitacyjny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Leśna 1
13-200 Działdowo
+48 (023) 6972211 więcej ››
Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej,
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II
ul. Żeromskiego 22
82-300 Elbląg
+48 (055) 2304197 więcej ››
Oddział Rehabilitacyjny
110 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu
ul. Komeńskiego 35
82-307 Elbląg
+48 (055) 2394402 więcej ››
Oddział rehabilitacji
Szpital
ul. Baranki 24
19-300 Ełk
+48 (087) 6209571 więcej ››
Zakład Rehabilitacyjny
108 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku
ul. Kościuszki 30
19-300 Ełk
+48 (087) 6219803 więcej ››
Oddział stacjonarny rehabilitacyjny
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny
ul. Armii Czerwonej 24
11-220 Górowo Iławeckie
+48 (089) 7611176 więcej ››
Oddział rehabilitacyjny
Szpital
ul. Dąbrowskiego 16
14-300 Morąg
+48 (089) 7574231 więcej ››
Oddział Rehabilitacyjny
Szpital
ul. Warszawska 30
10-082 Olsztyn
+48 (089) 5423202 więcej ››
Oddział Rehabilitacji
Szpital
Al. Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn
+48 (089) 5398000 więcej ››
Oddział Rehabilitacji
Szpital
Al. Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn
+48 (089) 5398000 więcej ››
Oddział rehabilitacyjny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
+48 (089) 5337882 więcej ››
Oddział rehabilitacji
Mazurskie Centrum Zdrowia Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Węgorzewie
ul. 3 Maja 17
11-600 Węgorzewo
+48 (087) 4273252 więcej ››

Oddziały NFZ(3):

Nazwa: Adres: Telefon:
Punkt informacyjny - Olsztyn
ul. Żołnierska 16
10-561 Olsztyn
(89) 532-74-30 więcej ››
Punkt informacyjny - Elbląg
ul. Bema 18
82-300 Elbląg
(55) 235-45-88 więcej ››
Punkt informacyjny - Ełk
ul. Chopina 15
19-300 Ełk
(87) 621-33-50 więcej ››

Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze(10):

Nazwa: Adres: Telefon:
Dział stacjonarnych świadczeń opiekuńczo - leczniczych Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski Parasol" - Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji
ul. Boenigka 9
10-686 Olsztyn
089-5413570 więcej ››
Zakład opiekuńczo - leczniczy /miejsca apaliczne/, Szpital Pomocy Maltańskiej,
ul. Warszawska 30
10-082 Olsztyn
089 535 05 85 więcej ››
Zakład opiekuńczo - leczniczy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II
ul. Żeromskiego 22
82-300 Elbląg
055 230 41 97 więcej ››
Zakład opiekuńczo - leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny Polski Związek Niewidomych
ul. Paukszty 57
10-685 Olsztyn
089 542 89 13 więcej ››
Zakład opiekuńczo - leczniczy Szpital
ul. Słowackiego 3
11-440 Reszel
089-7550003 więcej ››
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kopernika 24A
14-400 Pasłęk
055-2491514 więcej ››
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
ul. Mickiewicza 25
13-100 Nidzica
089 625 84 41 więcej ››
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
ul. Grunwaldzka 10 B
11-040 Dobre Miasto
089 616 13 80 więcej ››
Zakład opiekuńczo-leczniczy. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

19-400 Jaśki
087 520 40 32 więcej ››
Zakład opiekuńczo-leczniczy. Szpital.
ul. Baranki 24
19-300 Ełk
087 620 95 71 więcej ››

Powiatowe Cetra Pomocy Rodzinie(20):

Nazwa: Adres: Telefon:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Knosały 3/5
10-515 Olsztyn
0*59 534 04 14, 534 97 50, 527 66 16, 527 66 16 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Konopnickiej 70
12-100 Szczytno
0*89 624-97-10 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
0*87 427 27 32 wew. 13 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Winna 9
82-300 Elbląg
0*55 230 60 00 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Mickiewicza 32
14-100 Ostróda
0*89 646 04 05, 646 04 07 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Gizewiusza 5
12-200 Pisz
0*87 423 36 20 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Kajki 3
10-546 Olsztyn
0*89 535 32 18, 535 02 59 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Wojska Polskiego 12
19-400 Olecko
0*87 520 02 22, 520 24 75 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Korczaka 4
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
0*56 474 31 96, 472 56 00 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
3 Maja 2
13-100 Nidzica
0*89 625 44 28 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Młodkowskiego 19
11-700 Mrągowo
0*89 741 86 70, 741 86 71 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Sikorskiego 49
11-400 Kętrzyn
0*89 751 09 00 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1 Maja 8a
14-500 Iława
0*89 649 04 50 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Pl. Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
0*87 19-500 Gołdap więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Smętka 5
11-500 Giżycko
0*87 429 10 89 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Piłsudskiego 5
19-300 Ełk
0*87 621 15 50 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Komeńskiego 40
82-300 Elbląg
0*55 233 71 43, 233 62 82 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Kościuszki 82
14-500 Braniewo
0*55 244 13 19 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Wł. Jagiełły 15
13-200 Działdowo
0*23 697 22 63 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Pieniężnego 10a
11-200 Bartoszyce
0*89 762 97 50, 762 97 51 więcej ››

Poradnie logopedyczne(8):

Nazwa: Adres: Telefon:
NZOZ 'Nasz Lekarz'
ul. Żeromskiego 14
14-500 Braniewo
055 243 35 74 więcej ››
Samodzielny Publiczny Oœrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny Dla Dzieci I Młodzieży
ul. Królewiecka 2
82-300 Elbląg
055 232 74 50, 055 236 24 11 więcej ››
Oœrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Z Upoœledzeniem Umysłowym. Koło W Giżycku
ul. Dšbrowskiego 15
11-500 Giżycko
087 428 24 73 więcej ››
Niepubliczna Poradnia Logopedyczna
ul. Przasnyska 60
13-113 Janowo
więcej ››
Niepubliczna Poradnia Logopedyczna
ul. Żeromskiego 9
13-100 Nidzica
089 672 36 56 więcej ››
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowe Miasto Lubawskie. Szpital Powiatowy
ul. Mickiewicza 10
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
056 474 23 57 więcej ››
Specjalistyczny Oœrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadš Słuchu i Mowy
ul. Partyzantów 74
10-525 Olsztyn
089 527 42 00 więcej ››
NZOZ 'Cyprian-Med' Centrum Neurologiczno-Psychiatryczne
ul. Koœciuszki 2
14-100 Ostróda
089 642 95 55 więcej ››
Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
Idz do góry strony