Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Oddziały neurologiczne
Oddziały rehabilitacyjne
Oddziały NFZ
Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze
Powiatowe Cetra Pomocy Rodzinie
Poradnie logopedyczne

Oddziały neurologiczne(42):

Nazwa: Adres: Telefon:
Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym
Szpital
ul. Małachowskiego 12
42-500 Będzin
+48 (032) 2673011 więcej ››
Oddział neurologiczny
Szpital Ogólny
Wyspiańskiego 21
43-300 Bielsko-Biała
+48 (033) 8272500 więcej ››
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Oddziały Szpitalne
al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała
+48 (033) 8102000 więcej ››
Oddział Neurologii
Szpital Specjalistyczny
ul. Żeromskiego 7
41-902 Bytom
+48 (032) 3963200 więcej ››
Oddział neurologii
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
al. Legionów 10
41-902 Bytom
+48 (032) 2810271 więcej ››
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów
+48 (032) 3499115 więcej ››
Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym
Szpital ŒŚląski
ul. Bielska 4
43-400 Cieszyn
+48 (033) 8520511 więcej ››
Oddział neurologii z pododdziałem udarowym
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najœwiętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa
+48 (034) 3673000 więcej ››
Oddział neurologii z pododdziałem udarowym
Wojewódzki Szpital Zespolony
Polskiego Czerwonego Krzyża 1
42-200 Częstochowa
+48 (034) 3252611 więcej ››
Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym
Szpital
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 (032) 2623161 więcej ››
Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym
Miejski Szpital Zespolony
ul. Mirowska 15
42-200 Częstochowa
+48 (034) 3702222 więcej ››
Oddział Neurologii
NZOZ VITO - MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2
44-100 Gliwice
+48 (032) 2313595 więcej ››
Oddział Neurologii
Szpital Miejski nr 3
ul. Radiowa 2
44-100 Gliwice
+48 (032) 2313595 więcej ››
Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju Szpital Górniczy
al. Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
+48 (032) 4784500 więcej ››
Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28
43-600 Jaworzno
+48 (032) 6164482 więcej ››
Oddział neurologiczny
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach spzoz
ul. Panewnicka 65
40-760 Katowice
+48 (032) 2523115 więcej ››
Oddział Neurologii
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Œlšskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
+48 (032) 7894000 więcej ››
Œlšskie Centrum Leczenia Udarów Mózgu
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego ŒŚląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
+48 (032) 7894000 więcej ››
I Pododdział Udarowy
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego ŒŚląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
+48 (032) 7894000 więcej ››
II Pododdział Udarowy
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego ŒŚląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
+48 (032) 7894000 więcej ››
Oddział neurologiczny
Szpital Miejski Murcki
ul. Sokołowskiego 2
40-749 Katowice
+48 (032) 2556130 więcej ››
Oddział Neurologii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Górnoœśląskie Centrum Medyczne
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
+48 (032) 2024025 więcej ››
Pododdział Udarowy Oddziału Neurologii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 ŒŚląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Górnośląskie Centrum Medyczne
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
+48 (032) 2024025 więcej ››
Oddział Neurologii
Szpital MSWiA w Katowicach
ul. Głowackiego 10
40-052 Katowice
+48 (032) 7827200 więcej ››
Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im dr. Emila Cyrana
ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec
+48 (034) 3562451 więcej ››
Oddział Neurologiczny - Pododdział udarowy
Szpital Powiatowy
ul. Waryńskiego 4
43-190 Mikołów
+48 (032) 3257531 więcej ››
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Szpital Powiatowy
ul. Antesa 11
43-200 Pszczyna
+48 (032) 2103021 więcej ››
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Szpital Miejski w Rudzie Œlšskiej (Bielszowice)
ul. Główna 11
41-711 Ruda Śląska
+48 (032) 2420011 więcej ››
Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik
+48 (032) 4291251 więcej ››
Oddział Neurologii w tym Pododdział Udarowy
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Œw. Barbary
pl. Medyków 1
41-200 Sosnowiec
+48 (032) 3682000 więcej ››
Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym I
SP ZZOZ Szpital Miejski
ul. Szpitalna 1
41-219 Sosnowiec
+48 (032) 2964150 więcej ››
Oddział Neurologii II
SPZZOZ Szpital Miejski
ul. Zegadłowicza 3
41-200 Sosnowiec
+48 (032) 3630401 więcej ››
Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym
Szpital Powiatowy
ul. Chorzowska 36
41-605 Świętochłowice
+48 (032) 2455041 więcej ››
Oddział Neurologiczny
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera
ul. Pyskowicka 47 - 51
42-612 Tarnowskie Góry
+48 (032) 3845420 więcej ››
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskiego
ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
+48 (032) 3254202 więcej ››
Oddział neurologiczny
SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
+48 (033) 8122020 więcej ››
Oddział neurologiczny
Szpital
ul. 26 Marca 51
44-300 Wodzisław Śląski
+48 (032) 4591800 więcej ››
Oddział Neurologiczny Męski
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko ŒŚląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze
+48 (032) 3704507 więcej ››
Oddział Neurologiczny Kobiet i Dzieci Starszych
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko ŒŚląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze
+48 (032) 3704507 więcej ››
Pododdział Udarowy
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko ŒŚląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze
+48 (032) 3704507 więcej ››
Oddział Neurologii
Szpital Rejonowy
ul. Zamkowa 4
41-803 Zabrze
+48 (032) 2713251 więcej ››
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Szpital Powiatowy w Zawierciu
ul. Miodowa 14
42-400 Zawiercie
+48 (032) 6721532 więcej ››

Oddziały rehabilitacyjne(32):

Nazwa: Adres: Telefon:
Oddział rehabilitacji
Szpital
ul. Małachowskiego 12
42-500 Będzin
+48 (032) 2673011 więcej ››
Oddział Rehabilitacji Oddechowej
Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruŸlicy
ul. Fałata 2
43-360 Bystra
+48 (033) 4991801 więcej ››
Oddział Rehabilitacyjny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów
+48 (032) 3499115 więcej ››
Oddział rehabilitacyjny
Szpital Œlšski
ul. Bielska 4
43-400 Cieszyn
+48 (033) 8520511 więcej ››
Oddział rehabilitacyjny
Miejski Szpital Zespolony
ul. Mirowska 15
42-200 Częstochowa
+48 (034) 3702222 więcej ››
Oddział rehabilitacji
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najœwiętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa
+48 (034) 3673000 więcej ››
Oddział rehabilitacji
Szpital
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 (032) 2623161 więcej ››
Oddział Rehabilitacyjny
106 Szpital Wojskowy z Przychodniš - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice
+48 (032) 2318888 więcej ››
Pracownia Rehabilitacyjna
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
+48 (032) 2788666 więcej ››
Oddział II Rehabilitacyjny
Szpital Reumatologiczno - Rehabilitacyjny
ul. Uzdrowiskowa 55
43-230 Goczałkowice-Zdrój
+48 (032) 2107051 więcej ››
Szpitalny Oddział Rehabilitacji
Zespół Sanatoryjno - Szpitalny Rehabilitacji Narzšdu Ruchu "GWAREK"
ul. Uzdrowiskowa 51
43-230 Goczałkowice-Zdrój
+48 (032) 2107354 więcej ››
Oddział rehabilitacyjny
Leczniczo - Rehabilitacyjny NZOZ "ORTHOGON" Sp. z o.o.
ul. Wodeckiego 21
44-335 Jastrzębie-Zdrój
+48 (032) 4718375 więcej ››
Oddział Rehabilitacji
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju Szpital Górniczy
Al. Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
+48 (032) 4784500 więcej ››
Oddział leczniczo - rehabilitacyjny dla dorosłych
Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Słoneczna 83
43-384 Jaworze
+48 (033) 8173463 więcej ››
Oddział rehabilitacyjny
Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28
43-600 Jaworzno
+48 (032) 6164482 więcej ››
Oddział i Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 ŒŚląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnoœlšskie Centrum Medyczne
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
+48 (032) 2024025 więcej ››
Oddział rehabilitacyjny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia
ul. Bytomska 41
41-400 Mysłowice
+48 (032) 3183348 więcej ››
Oddział rehabilitacyjny
Szpital Powiatowy
ul. Wolności 29
42-300 Myszków
+48 (034) 3158200 więcej ››
Oddział XI Rehabilitacji, Balneologii i Medycyny Fizykalnej - Kochcice
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach ŒŚląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
+48 (032) 3934100 więcej ››
Oddział XII Rehabilitacji, Balneologii i Medycyny Fizykalnej - Kochcice
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
+48 (032) 3934100 więcej ››
Oddział Rehabilitacyjny
Szpital Miejski w Rudzie ŒŚląskiej (Bielszowice)
ul. Główna 11
41-711 Ruda Śląska
+48 (032) 2420011 więcej ››
Oddział rehabilitacyjny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik
+48 (032) 4291251 więcej ››
Oddział Rehabilitacyjny
Szpital
ul. Plebiscytowa 47
44-283 Rydułtowy
+48 (032) 4578041 więcej ››
Oddział Rehabilitacji
Centrum Leczenia Oparzeń
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie
+48 (032) 2292000 więcej ››
Oddział Rehabilitacji Medycznej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej i Zakładem Rehabilitacji
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Œw. Barbary
pl. Medyków 1
41-200 Sosnowiec
+48 (032) 3682000 więcej ››
Oddział rehabilitacji
Oœrodek Leczniczo -Wypoczynkowy i Opiekuńczy "Adam" w Szczyrku
ul. Radosna 3
43-370 Szczyrk
+48 (033) 8178297 więcej ››
Oddział rehabilitacji poszpitalnej
ENION Spółka Akcyjna - Sanatorium Uzdrowiskowe "Elektron "
ul. Zdrojowa 5
43-450 Ustroń
+48 (033) 8542899 więcej ››
Oddział ogólnorehabilitacyjny
Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy nr 1 "Równica"
ul. Sanatoryjna 5
43-450 Ustroń
+48 (033) 8565000 więcej ››
Oddział ogólno - rehabilitacyjny onkologia
Sanatorium Uzdrowiskowe nr 4 "Rosomak"
ul. Zdrojowa 2
43-450 Ustroń
+48 (033) 8565099 więcej ››
Oddział rehabilitacyjny
SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
+48 (033) 8122020 więcej ››
Oddział rehabilitacyjny
Szpital
ul. 26 Marca 51
44-300 Wodzisław Śląski
+48 (032) 4591800 więcej ››
Oddział Rehabilitacyjny
Szpital Powiatowy
ul. Sienkiewicza 52
34-300 Żywiec
+48 (033) 8614031 więcej ››

Oddziały NFZ(7):

Nazwa: Adres: Telefon:
Punkt informacyjny - Katowice
ul. Kosshuta 13
40-844 Katowice
(32) 200-40-40 więcej ››
Punkt informacyjny - Katowice
ul. Jankego 15a
40-844 Katowice
(32) 735-05-05 więcej ››
Punkt informacyjny - Bielsko-Biała
ul. Widok 5
43-300 Bielsko-Biała
(33) 815-01-93 więcej ››
Punkt informacyjny - Częstochowa
ul. Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
(34) 324-24-85 więcej ››
Punkt informacyjny- Dąbrowa Górnicza
ul. Dąbrowskiego 9a
41-300 Dąbrowa Górnicza
(32) 639-02-70 więcej ››
Punkt informacyjny - Gliwice
ul. Górnych Wałów 9
44-100 Gliwice
(32) 332-47-59 więcej ››
Punkt informacyjny - Rybnik
ul. 3 Maja 29
44-200 Rybnik
(32) 422-16-66 więcej ››

Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze(23):

Nazwa: Adres: Telefon:
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Legionów 49
41-902 Bytom
(032)-3963200 więcej ››
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Bony 1/3
42-200 Częstochowa
(034)-3702222 więcej ››
Archidiecezjalny Dom Hospicyjny
Różyckiego 14 d
40-589 Katowice
(032)-2572124 więcej ››
4. Zakład Opiekunczo-Leczniczy Kongregacji Sióst Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza
Krakowska 30
41-902 Bytom
(032)-2818872 więcej ››
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św.Karola Boromeusza
Jana Ficka 1
41-940 Piekary Śląskie
(032)-2872339 więcej ››
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
Energetyków 46
44-200 Rybnik
(032)-4291251 więcej ››
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych
Piekarska 59
41-902 Bytom
2814888 więcej ››
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Ogrodowa 35
42-200 Częstochowa
(034)-3651049 więcej ››
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza
Klasztorna 1
44-109 Gliwice
(032)-2342548 więcej ››
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medica" sp. z o.o.
Adama Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn
(033)-8581132 więcej ››
Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Rajczy
Ujsolska 35
34-370 Rajcza
8643114 więcej ››
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Szpitalna 1
41-219 Sosnowiec
(032)-2964150 więcej ››
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Górny Rynek 6
43-400 Cieszyn
(033)-8521210 więcej ››
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy prowadzony przez Zakon Ojców Kamilianów
Dubiela 10
41-800 Zabrze
(032)-2712288 więcej ››
Szpital Miejski Nr 2
Kozielska 8
44-100 Gliwice
2306791 więcej ››
Szpital MSWiA w Katowicach
Głowackiego 10
40-052 Katowice
(032)-7827200 więcej ››
Zakład opiekuńczo-leczniczy "Dom Serdecznej Troski"
Zakład Usług Pielęgniarsko - Położniczych "ZDROWIE"
Łukasińskiego 60/68
42-200 Częstochowa
(032)-3712120 więcej ››
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Długoterminowej
Szopienicka 10
40-432 Katowice
(032)-2553549 więcej ››
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Gliwicka 78
40-854 Katowice
2543114 więcej ››
Archidiecezjalny Dom Hospicyjny
Różyckiego 14 d
40-589 Katowice
(032)-2572124 więcej ››
Zakład Leczniczo-Wychowawczy Zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Św. Barbary 9/11
42-200 Częstochowa
więcej ››
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza
Zygmunta Starego 19
44-100 Gliwice
(032)-2314775 więcej ››
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy WSzS Nr 2
Krasickiego 21
44-335 Jastrzębie-Zdrój
(032)-4784500 więcej ››

Powiatowe Cetra Pomocy Rodzinie(42):

Nazwa: Adres: Telefon:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Krasickiego 17
42-500 Będzin
0*32 267 81 08 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
0*33 813 63 13 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Bobrecka 29
43-400 Cieszyn
0*33 851 04 44 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Tkacka 3/5
42-200 Częstochowa
0*34 361 95 26, 361 95 28 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice
0*32 332 66 14 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
11 Listopada 23
42-100 Kłobuck
0*34 319 88 10 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Kochcicka 14
42-700 Lubliniec
0*34 351 01 12 wew.108 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Dworcowa 23
43-200 Pszczyna
0*32 449 01 45 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Grzonki 1
47-400 Racibórz
0*32 415 20 28 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Maja 31
44-200 Rybnik
0*32 422 83 00 wew. 36, 43 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Bogumińska 15
44-300 Wodzisław Śląski
0*32 455 14 30 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
0*32 285 60 90 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Daszyńskiego 4
42-400 Zawiercie
0*32 671 07 48 więcej ››
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ks. Prałata St. Słonki 24
34-300 Żywiec
0*33 861 94 19 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom
0*32 281 80 93, 281 69 25 więcej ››
Ośrodek Pomocy Społecznej
Kruszcowa 22
41-500 Chorzów
0*32 249 62 28, 249 62 26 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Skibińskiego 1
41-300 Dąbrowa Górnicza
0*32 262 25 28, 262 40 40 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
0*32 471 77 68 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Północna 9B
43-600 Jaworzno
0*32 618 18 40 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Bpa. Nankera 103
41-947 Piekary Śląskie
0*32 287 95 03 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkolna 17
41-103 Siemianowice Śląskie
0*32 228 13 91 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Mościckiego 14
41-200 Sosnowiec
0*32 266 19 11 więcej ››
Ośrodek Pomocy Społecznej
Katowicka 35
41-600 Świętochłowice
0*32 245 48 60, 245 51 04 więcej ››
Ośrodek Pomocy Społecznej
Batorego 57
43-100 Tychy
0*32 227 22 71, 227 35 40 więcej ››
Ośrodek Pomocy Społecznej
Roosevelta 40
41-800 Zabrze
0*32 277 78 00, 277 78 01, 277 79 00 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
K. Miarki 11
43-300 Bielsko-Biała
0*33 498 78 84 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Jasnogórska 34
42-200 Częstochowa
0*34 324 47 65 więcej ››
Ośrodek Pomocy Społecznej
Górnych Wałów 9
44-100 Gliwice
0*32 231 40 33, 231 64 12 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Jagiellońska 17
40-032 Katowice
0*32 251 00 87 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Punkt Terenowy nr 1
Andrzeja 10
40-061 Katowice
0*32 251 60 99 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Punkt Terenowy nr 10
Ks. Bpa Bednorza 3
40-384 Katowice
0*32 256 83 90 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Punkt Terenowy nr 2
Warszawska 42
40-010 Katowice
0*32 253 77 30 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Punkt Terenowy nr 3
Misjonarzy Oblatów 24
40-129 Katowice
0*32 258 07 09 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Punkt Terenowy nr 4
Gliwicka 102
40-855 Katowice
0*32 250 50 16 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Punkt Terenowy nr 5
Dębowa 16c
40-124 Katowice
0*32 254 70 61 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Punkt Terenowy nr 6
Marcinkowskiego 17b
40-203 Katowice
0*32 209 00 23 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Punkt Terenowy nr 7
Świdnicka 35
40-711 Katowice
0*32 352 56 35 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Punkt Terenowy nr 8
Łętowska 6a
40-648 Katowice
0*32 206 15 68 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Świerczyny 1
41-400 Mysłowice
0*32 222 28 12 , 222 12 89 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Markowej 22
41-709 Ruda Śląska
0*32 244 29 36 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Żużlowa 25
44-200 Rybnik
0*32 422 11 11, 422 11 18 więcej ››
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Os. Ks. Władysława 6G
44-240 Żory
0*32 434 24 12, 434 37 13 więcej ››

Poradnie logopedyczne(31):

Nazwa: Adres: Telefon:
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego
ul. Batalionów Chłopskich 64
43-512 Bestwina
032 215 73 75 więcej ››
Szpital Pediatryczny w Bielsko-Białej
ul. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała
033 812 50 04 więcej ››
NZOZ. Pedriatryczne Centrum Zabiegowe
ul. Cyniarska 24
43-300 Bielsko-Biała
033 816 44 44 więcej ››
Polski Zwišzek Głuchych Specjalistyczny Oœrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadš Słuchu
ul. Karpacka 48
43-316 Bielsko-Biała
033 816 39 10 więcej ››
Poradnia Logopedyczna Logis
ul. Wiœniowa 7
43-300 Bielsko-Biała
33 496 06 07 więcej ››
NZOZ 'Avimed'
pl. Żeromskiego 1
41-914 Bytom
032 289 08 21, 032 289 08 22 więcej ››
NZOZ Centrum Medyczne Œw. Pawła Jan Kern, Janusz Zajšc, Ewa Ciechanowicz
ul. Œw. Pawła 11
41-500 Chorzów
032 241 12 71 więcej ››
NZOZ Przychodnia Lekarska Południe
ul. Mireckiego 29A
42-200 Częstochowa
034 323 21 53, 034 371 04 81 więcej ››
Specjalistyczno-Diagnostyczny Oœrodek Zdrowia
ul. Jana III Sobieskiego 84
42-217 Częstochowa
034 365 65 61 więcej ››
NZOZ. Centrum Rehabilitacji 'Kopernik'
ul. Wielkiej NiedŸwiedzicy 4
44-117 Gliwice
032 238 13 95 więcej ››
Centrum Onkologii Instytut Marii Curie Skłodowskiej. Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
032 278 66 66, 032 278 87 77 więcej ››
Przychodnie Wielospecjalistyczne Nr 1
ul. Księcia Ziemowita 6
44-100 Gliwice
032 231 06 00 więcej ››
Niepubliczna Specjalistyvczna Poradnia. Centrum Logopedyczne
ul. Beskidzka 137
44-335 Jastrzębie-Zdrój
032 476 10 25 więcej ››
NZOZ REVITAL System Medyczny
ul. Boya-Żeleńskiego 77
40-750 Katowice
032 202 88 25 więcej ››
Praktyka Lekarska 'Mark-Med' Sp. z o.o.
ul. Kłodnicka Stara 43
40-703 Katowice
032 781 87 04 więcej ››
NZOZ Centrum Opieki Psychiatrycznej i Psychologicznej 'Psyche-Med'
ul. Waryńskiego 4
43-190 Mikołów
032 322 20 24 więcej ››
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oœrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy
ul. Laryska 7
41-408 Mysłowice
032 222 58 53 więcej ››
NZOZ. Przychodnia Wierzchowina
ul. Sucharskiego 63 A
42-300 Myszków
034 313 16 48 więcej ››
Szpital Miejski w Piekarach Œlšskich
ul. Szpitalna 11
41-940 Piekary Śląskie
032 393 81 00 więcej ››
'Ewa-Med' NZOZ
ul. Wyszyńskiego 4
41-940 Piekary Śląskie
032 767 54 84 więcej ››
NZOZ Lecznica im. Œw. Łazarza
ul. Czekoladowa 7
47-400 Racibórz
032 419 08 88 więcej ››
Centrum Medyczne Esculap
ul. Kolejowa 19a
47-400 Racibórz
032 415 46 34 więcej ››
Centrum Medyczne
ul. Byłych WięŸniów Politycznych 3
44-200 Rybnik
032 432 94 44 więcej ››
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 'Primus'
ul. Szkolna 12
42-470 Siewierz
032 674 12 27 więcej ››
NZOZ 'Nasza Przychodnia'
ul. Kisielewskiego 2
41-219 Sosnowiec
032 263 10 97 więcej ››
Przychodnia
ul. Bytomska 8
42-600 Tarnowskie Góry
032 285 30 61 więcej ››
NZOZ 'Rehabilitacja' Justyna Noculak Moskal
ul. Piłsudskiego 15 A
43-330 Wilamowice
033 845 67 32 więcej ››
NZOZ FENIKS
ul. Grunwaldzka 46
41-819 Zabrze
032 273 32 11 więcej ››
NZOZ. Poradnia Ortodontyczno-Stomatologiczna s.c.
ul. Pawliczka 10
41-800 Zabrze
032 370 09 46 więcej ››
Oœrodek Wczesnej Interwencji
ul. Księcia Władysława
44-240 Żory
032 434 52 36 więcej ››
Prywatny Gabinet Logopedyczny
Os. Młodych 1
34-300 Żywiec
więcej ››
Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
Idz do góry strony