Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Fundacja Udaru Mózgu
Zarząd Oddziału Regionu Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii Województwa Łódzkiego
Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi
Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi

ZAPRASZAJĄ NA
I. ŁÓDZKIE FORUM UDAROWE


W dniu 29 października 2010 roku obchodzimy kolejny, ustanowiony przez „World Stroke Organization”, Światowy Dzień Udaru Mózgu. Odbywa się on po hasłem „1 na 6”, co oznacza, iż „jeden na sześciu” mieszkańców Ziemi będzie miał udar mózgu i dzień ten ma uświadomić powszechność zagrożenia tą chorobą, jak również wskazać na obecne możliwości profilaktyki, propagowania zdrowego trybu życia oraz na potrzebę szybkiej diagnostyki i pomocy lekarskiej.
Udar mózgu stanowi trzecią co do częstości, po chorobach serca i nowotworach, przyczynę zgonów oraz najczęstszą przyczynę trwałej niesprawności u osób powyżej 40 roku życia. Szacuje się, że na świecie z powodu udaru umiera co 6 sekund 1 człowiek a rocznie ponad 5 milionów ludzi. W Polsce rejestruje się rocznie ponad 60 000 nowych zachorowań. Jest to niezwykle poważny problem organizacyjny i ekonomiczny, zarówno dla systemu ochrony zdrowia, jak i dla każdego dotkniętego udarem chorego i jego rodziny.
I. ŁÓDZKIE FORUM UDAROWE ma zgromadzić wszystkich zainteresowanych problematyką udarową tj. lekarzy, fizjoterapeutów, organizatorów i administratorów ochrony zdrowia oraz wszystkich których sytuacja osób po udarze móżgu nie jest obojetna. Głównym celem Forum będzie próba oceny obecnego system opieki zdrowotnej nad chorymi z udarem i po udarze mózgu w województwie łódzkim. Konieczna jest wypracowanie własnego modelu postępowania w „świeżym” udarze, podjęcie ukierunkowanych badań epidemiologicznych, jak również podjęcie działań poprawiających sytuację osób po udarze mózgu, ich rodzin i opiekunów.
Wszystkich zainteresownych serdecznie zapraszamy !

Program Szczegółowy

14.00 -14.10 - Otwarcie
Dr n. med. A. Niewodniczy – Prezes Rady Fundacji Udaru Mózgu,
Dr n. med. W. Chudzik – Przewodniczący Zarządu ORŁ PTN
Prof. dr hab. med. A. Klimek – Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii

14.10- 15.30 - Sesja I

1. Epidemiologia udarów i organizacja oddziałów udarowych w Polsce.
Dr n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz (adiunkt II Kliniki Neurologii IPiN w Warszawie) /30’/
2. Sytuacja epidemiologiczna i organizacja opieki nad udarami w Łodzi i w Województwie Łódzkim.
Prof. dr hab. med. Andrzej Klimek (Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii Województwa Łódzkiego, Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii UM w Łodzi) - /20’/
3. Organizacja opieki udarowej w Województwie Pomorskim.
Prof. dr hab. med. Walenty Nyka (Prezes Polskiego Towarzystwa Udarów Mózgu, Kierownik Kliniki Neurologii Dorosłych GUMed.), dr n. med. Grzegorz Kozera (adiunkt Kliniki Neurologii Dorosłych GUMed.) - /30’/

Przerwa /15’/

15.45 - 17.35 – Sesja II

4.Czy można mówić o postępie w leczeniu udarów mózgu?
Prof. Anna Członkowska (Przewodnicząca Sekcji Chorób Naczyniowych Mózgu PTN, Kierownik II Kliniki Neurologii IPiN w Warszawie) –/40’/
5.Jak jeszcze przed udarem zwiększyć szanse pacjenta na skuteczne leczenie w ostrej fazie udaru mózgu?
Doc. dr hab. med. Jacek Rożniecki (Klinika Neurologii UM w Łodzi) - /40’/
6.Potrzeba wczesnej rehabilitacji ruchowej u pacjentów po udarze mózgu.
Dr n. kult. fiz. Maciej Krawczyk (II Klinika Neurologii IPiN w Warszawie) /30’/

Przerwa 20’

17.55-19.00 – Sesja III
Przewodniczą: dr n. med. Wiesław Chudzik, prof. dr hab. med. Andrzej Klimek
dr n. med. Aleksander Niewodniczy, doc. dr hab. med. Jacek Rożniecki
7.Co należy i co można poprawić w organizacji opieki nad chorymi z udarami mózgu w województwie łódzkim?

Dyskusja panelowa na temat organizacji opieki nad udarami w Łodzi i Województwie Łódzkim – uczestniczą: zaproszeni konsultanci wojewódzcy z dziedzinie neurologii, neurochirurgii, rehabilitacji, kardiologii, radiologii, prezesi: PTN, PTNCh, TIP, PTK, przedstawiciel NFZ, Dyrekcja WSPR, przedstawiciele Wojewody i Marszałka, Lekarz Miejski, ordynatorzy Oddziałów Neurologii i Oddziałów Udarowych w Województwie Łódzkim.

Do pobrania:

Zapraszamy do obejrzenia relacji telewizyjnej.

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony