Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

W Polsce co roku przybywa ok. 60 tyś. zachorowań na udar mózgu.

W większości przypadków udar pozostawia po sobie trwały ślad w postaci różnie objawiającej się niepełnosprawności, która prowadzi do izolacji społecznej i zawodowej. Dlatego też w ostatnich latach coraz więcej wysiłku wkłada się w ograniczenie inwalidztwa chorych. Postępowanie w udarze mózgu powinno opierać się na Deklaracji Helsingborskiej, podpisanej przez Polskę.Podkreśla ona zasady, które powinny być stosowane w postępowaniu z chorym po udarze mózgu.

Do zasad tych należą:

 • wczesne rozpoznanie udaru
 • szybka hospitalizacja
 • szybka diagnostyka i próba podjęcia leczenia
 • intensywna opieka medyczna w stanach zagrożenia życia
 • rehabilitacja
 • prewencja wtórna

Realizacją tych założeń ma zająć się zespół terapeutyczny złożony z :

 • lekarza neurologa i rehabilitacji medycznej
 • fizjoterapeuty
 • neuropsychologa
 • logopedy
 • terapeuty zajęciowego
 • pielęgniarki
 • pracownika socjalnego

Według Deklaracji Helsingborskiej wczesną rehabilitacja należy objąć każdego pacjenta. Rehabilitacja powinna rozpoczynać się już od 1-2 dnia hospitalizacji i powinna obejmować fizjoterapie, terapię zajęciową, terapię mowy, neuropsychoterapię oraz odpowiednią opiekę pielęgnacyjną.

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Stop Udarom - ulotka niebieska
Stop Udarom!

Zachęcamy do zapoznania się naszą broszurą.

Idz do góry strony