Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Szpital w Szamotułach zaprasza Pacjentów do udziału w programie rehabilitacji po udarze mózgu. Projekt realizowany będzie w formie bezpłatnych, 3-tygodniowych, dziennych turnusów rehabilitacyjnych.Z programu mogą skorzystać mieszkańcy woj. wielkopolskiego w wieku 18-64 lat, którzy przeszli udar mózgu w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nie są jeszcze objęci żadnym programem rehabilitacyjnym.
Projekt realizowany będzie w formie bezpłatnych, 3-tygodniowych, dziennych (z zapewnieniem wyżywienia) turnusów rehabilitacyjnych, w ramach których pacjenci po konsultacjach z lekarzem specjalistą oraz fizjoterapeutą kierowani będą na:
• zabiegi neurofizjoterapeutyczne,
• zabiegi fizykalne, • terapie zajęciowe,
• terapie neurologopedyczne,
• terapie neuropsychologiczne

Programowe kryteria włączenia do programu
Do programu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które:
• są w wieku 18-64 lata i zamieszkują województwo wielkopolskie
• złożą pisemne oświadczenie, że w chwili przystąpienia do programu nie są objęte żadnym innym programem terapeutyczno-rehabilitacyjnym w związku z przebytym udarem mózgu finansowanym z NFZ (np. fizjoterapia ambulatoryjna bądź domowa itp.);
• nie biorą udziału w analogicznym projekcie u innego beneficjenta, finansowanym ze środków publicznych;
• posiadają zaburzenia funkcji mózgu określone na ostatnim wypisie ze szpitala w skali Rankina 1- 4;
• od udaru nie minęło więcej niż 12 miesięcy;
• w pierwszej kolejności będą przyjmowani pacjenci, którzy odbyli wczesną rehabilitację neurologiczną w ramach NFZ lub ich czas oczekiwania jest dłuższy niż 6 tygodni;
• posiadają skierowanie na podjęcie rehabilitacji medycznej wydane przez lekarza neurologa lub lekarza rehabilitacji medycznej; Medyczne kryteria wyłączenia

Do programu nie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które:
• wymagają stałego intensywnego nadzoru medycznego;
• mają aktywne choroby współistniejące istotnie wpływające na proces rehabilitacji (np. złamania w czasie leczenia, odleżyny itp.);
• chorują na niewydolność krążenia, nerek, wątroby, stan po zawale mięśnia sercowego z frakcją 17 wyrzutową mniejszą niż 30%, chorobę naczyń (aktywny stan zakrzepowo-zatorowy), tętniak serca, aorty, malformację naczyń mózgowych, aktywne procesy zapalne, niewyrównane zaburzenia endokrynologiczne, chorobę nowotworową (leczenie paliatywne lub wymagające pilnego leczenia), ciężkie nadciśnienie tętnicze lub płucne, niewyrównaną cukrzycę
• czas jaki upłynął od udaru wynosi więcej niż 12 miesięcy

W ciągu 3 lat programem objętych zostanie 200 osób po udarze mózgu, zamieszkujących województwo wielkopolskie oraz 160 osób z najbliższego otoczenia osób po udarze.

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: wrzesień 2020

Więcej informacji: http://szamotuly.med.pl/poudarze lub pod nr tel.: 61 29 26 551

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony