Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

 

 

                                                                                                                                                                

Poniżej przedstawiamy wywiad udzielony przedstawicielowi SAFE (Stroke Alliance for Europe) przez Dr. Claus Simonsen, Departament Neurologii ,Szpital Uniwersytecki w Aarhus, Dania.

SAFE: Gdybyś miał wyjaśnić cel projektu osobie bez wykształcenia medycznego, co byś powiedział?
Leczenie udaru mózgu stanowczo się polepsza. Większość udarów jest spowodowana niedrożnością tętnicy. Usunięcie skrzepu / niedrożności, powoduje znaczne polepszenie się stanu pacjenta. Jeśli skrzep jest duży, możemy go usunąć cewnikiem. To świetny pomysł, jeśli uszkodzenie mózgu jest niewielkie. Jeśli wystąpi bardziej zaawansowane uszkodzenie, nie wiemy, czy pacjent na pewno skorzysta na usunięciu skrzepu. Projekt spróbuje udowodnić, że ci pacjenci również odnoszą z niego korzyści. Następnie będziemy mogli pomagać i leczyć większą liczbę pacjentów.

SAFE: Jakiego rodzaju partnera potrzebujecie do realizacji takiego projektu?
Aby być partnerem w projekcie, trzeba mieć funkcjonujące centrum trombektomi i mieć możliwości wykonywania systematycznie tych zabiegów. Niewielu pacjentów z zaawansowanym udarem niedokrwiennym spełnia jednocześnie wszystkie kryteria włączenia do badania . Personel ośrodka uczestniczącego w projekcie powinien mieć doświadczenie w wykonywaniu zabiegu trombektomii i prowadzeniu badań naukowych.

SAFE: Czy możesz krótko opisać swoją rolę w projekcie?
Jestem głównym badaczem w Danii. Utrzymuję kontakt z kierownikami procesu i monitorującymi w Danii. Próbuję włączyć więcej duńskich ośrodków do badania staram się zwiększyć włączenie we własnym ośrodku, przypominając o nim współpracownikom.

SAFE: Jakich doświadczasz trudności podczas wykonywania pracy?
Trudności jakie napotykam podczas projektu to : brak wystarczającej wiedzy o projekcie wśród moich współpracowników. Brak możliwości systematycznej oceny pacjentów pacjentów, których leczyliśmy . Problemy w uzyskaniu zgody krewnych pacjenta na udział w badaniu w krytycznej sytuacji. (Randomizujemy bez zgody w Danii, ale potrzebujemy zgody krewnych, aby pacjenci mogli pozostać w projekcie).

SAFE: Co osobiście przyciągnęło Cię do tego projektu?
Leczenie ostrego udaru to obszar którym się szczególnie naukowo interesuję. Temat (leczenie pacjentów z poważnymi udarami i zaawansowanym uszkodzeniem) jest jednym z najciekawszych obszarów leczenia udaru.

SAFE: Kiedy ten projekt się skończy, co spodziewasz się zmienić, tj. jak wpłynie na leczenie udaru?
Myślę, że efekt projektu będzie pozytywny. (W przeciwnym razie prawdopodobnie nie podjęłabym się udziału w nim .) Myślę więc, że po zakończeniu projektu będziemy w stanie leczyć więcej pacjentów oraz będziemy bardziej poinformowani, kiedy podejmiemy decyzje dotyczące leczenia dla tej grupy pacjentów.

 

Badanie TENSION otrzymało finansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o dotację nr 754640.

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony