Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

                                                                                                                                                                           

Poniżej przedstawiamy wywiad udzielony przedstawicielowi SAFE (Stroke Alliance for Europe) przez Jeroen de Jonge Neurology Resident, UMC Utrecht, Holandia na temat projektu PRECIOUS.

SAFE: Gdybyś miał wyjaśnić cel projektu osobie bez wykształcenia medycznego, co byś powiedział?
Badanie PRECIOUS analizuje zapobieganie powikłaniom w celu poprawy wyników u starszych pacjentów z ostrym udarem”. To badanie medyczne jest finansowanym ze środków UE projektem badawczym „Horyzont 2020”, którego celem jest poszukiwanie sposobów na szybszy powrót do zdrowia pacjentów po udarze w wieku 66 lat lub starszych. Po udarze pacjenci mogą mieć powikłania, takie jak gorączka lub zapalenie płuc. Pacjenci z powikłaniami przeżywają rzadziej niż pacjenci bez powikłań. Zwykle powikłania zaczynają być leczone, gdy objawy stają się oczywiste. Gorączka jest leczona paracetamolem, nudności i wymioty metoklopramidem, a infekcje - antybiotykami. W tym badaniu przeprowadzamy leczenie przed wystąpieniem objawów, aby sprawdzić, czy możemy zapobiec powikłaniom, a tym samym umożliwić całkowity powrót do zdrowia.

SAFE: Jakiego rodzaju partnera potrzebujecie do realizacji takiego projektu?
W przygotowaniu, przeprowadzeniu i zarządzaniu badaniem takim jak PRECIOUS bierze udział wiele różnych ludzi i organizacji. PRECIOUS przeprowadzane jest w około 80 szpitalach w 9 krajach europejskich. Przed rozpoczęciem badań medycznych z udziałem pacjentów muszą one zostać zatwierdzone przez organy regulacyjne, które ocenią, czy badanie jest przydatne, bezpieczne, etyczne i wykonalne. W każdym uczestniczącym szpitalu przydzielany jest lekarz, który pomaga w przygotowaniu badania. Czasami jednak zasady i przepisy są tak złożone, że w proces ten zaangażowana jest wyspecjalizowana organizacja badawcza. W trakcie trwania badania współpracuje ze sobą zwykle kilku partnerów, z których każdy ma określone zadanie. Na przykład istnieje zespół ds. bezpieczeństwa, który zbiera informacje o potencjalnych skutkach ubocznych leków, aby kontrolować bezpieczeństwo zabiegów. Inny zespół projektuje elektroniczny system danych, który jest bezpieczną platformą online, w której lokalni badacze mogą uzupełniać dane pacjentów. Istnieje również zespół, który okresowo odwiedza szpitale, aby monitorować, czy badanie jest przeprowadzane zgodnie z przepisami. Ponadto zwykle pod koniec badania gromadzimy wiele informacji, dlatego potrzebujemy również zespołu statystycznego do przetworzenia ich wszystkich w celu ustalenia, czy zabiegi są skuteczne. To jednak tylko kilka przykładów. Do realizacji takiego projektu potrzeba bardzo wielu partnerów.

SAFE: Czy możesz krótko opisać swoją rolę w projekcie?
Moja rola jako kierownika procesu polega na codziennym nadzorowaniu wszystkich badań związanych z PRECIOUS. Praca jest bardzo obszerna i obejmuje na przykład ogólne zarządzanie badaniem, wsparcie w uzyskiwaniu zatwierdzeń regulacyjnych, przygotowywanie współpracujących szpitali, w tym pacjentów biorących udział w badaniu, oraz odpowiadanie na pytania lokalnych badaczy dotyczące rekrutacji pacjentów, gromadzenia ich danych lub śledzenia postępów.

SAFE: Jakie są trudności (jeśli występują) w wykonywaniu pracy?
Uzyskanie zezwoleń regulacyjnych w różnych krajach oraz szpitalach wymaga wielu formalności i biurokratycznych zadań. Ten proces zajmuje dużo czasu. Oczywiście bardzo ważne jest , aby badania były oceniane bardzo dokładnie, zanim się rozpoczną, ale czasami ich konkretne aspekty są poddawane ocenie tak wiele razy, że samo rozpoczęcie bardzo się odsuwa.

SAFE: Co osobiście przyciągnęło Cię do tego projektu?
Udar jest drugą co do wielkości przyczyną śmierci na świecie i trzecią przyczyną długotrwałej niepełnosprawności. Wiele osób codziennie przez udar doświadcza wielu trudności. Mimo tego opcje leczenia wciąż są ograniczone. Dzięki badaniom medycznym poczyniono znaczne postępy w leczeniu udaru, a nowe skuteczne opcje leczenia stały się dostępne w ciągu ostatniej dekady. Możliwość wsparcia badań, które szukają nowych sposobów leczenia udaru, jest czymś co osobiście przyciąga mnie do tego projektu.

SAFE: Jak ten projekt wpłynie na leczenie udaru?
Mamy nadzieję znaleźć prostą, bezpieczną i skuteczną strategię leczenia pacjentów po udarze, która może zapobiec rozwojowi powikłań i poprawić powrót do zdrowia po udarze.

 

PRECIOUS otrzymał finansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o dotację nr 634809.

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony