Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Poznańskie Stowarzyszenie AFAZJA wraz ze Stowarzyszeniem PSYCHE SOMA POLIS i Fundacją Integracji Społecznej ABRAMIS realizuje projekt „AFATAR kompleksowa reintegracja osób z afazją” dofinansowany przez Unię Europejską.

Projekt skierowany jest do 40 osób z afazją (zaburzeniem mowy spowodowanym organicznym uszkodzeniem mózgu po przebytym udarze niedokrwiennym lub krwotocznym), a także 20 osób – opiekunów osób z afazją, zamieszkujących Poznań oraz powiat poznański.
Celem projektu jest podniesienie poziomu samodzielności i aktywności społeczno zawodowej 40 dorosłych osób z afazją. Zakłada się, iż uczestnictwo w projekcie przyczyni się do poprawy samooceny uczestniczek i uczestników, podniesie ich zdolności komunikacyjne, rozbuduje funkcje poznawcze, a także zwiększy ich sprawność motoryczną. Działania te będą służyły osiągnięciu pełnej inkluzji społecznej osób dotkniętych afazją, poprzez m.in. rozbudzanie indywidualnych motywacji do podjęcia pracy.
Dla realizacji zamierzonego celu przewidziano podjęcie działań, skierowanych zarówno do osób dotkniętych afazją, jak i do ich opiekunów.

1.Wsparcie dla bezpośrednich uczestników projektu, polegające na:
- budowie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, uwzględniających specyficzne potrzeby i możliwości uczestniczek i uczestników projektu,
- stałym i systematycznym wsparciu i mentoringu świadczonych przez Trenera Aktywności,
- indywidualnym Treningu Psychokorekcyjnym,
- terapii neurologopedycznej/neuropsychologicznej,
- usprawnieniach motorycznych,
- poradnictwie zawodowym,
- uczestnictwie w kursach kompetencyjnych/szkoleniowych, zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami,
- możliwości uczestnictwa w stypendium szkoleniowym, za które będzie przysługiwało wynagrodzenie.

2.Wsparcie dla opiekunów osób z afazją, polegające na:
- indywidualnym Treningu Psychokorekcyjnym,
- uczestnictwie w psychoedukacyjnej Grupie Wsparcia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 kwotą 329 321,87zł.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. Formularze zgłoszeniowe dostępne są poprzez kontakt mailowy ze Stowarzyszeniem: stowarzyszenie.afazja@o2.pl lub w biurze projektu - ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań tel. 693 295 202; 724 394 919.

Strona internetowa: www.afazja.eu

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony