Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Wielomilionowa inicjatywa finansowana przez Komisję Europejską, ma pomóc w zapobieganiu udarowi u pacjentów z istniejącymi schorzeniami serca.
Projekt o wartości 6,9 mln EUR przeznaczony jest dla pacjentów z migotaniem przedsionków (AF), częstym schorzeniem serca, które powoduje nieregularne i nazbyt szybkie bicie serca, u których wcześniej wystąpił udar mózgu spowodowany krwawieniem w mózgu (określanym jako krwotok śródmózgowy lub ICH). Zapobieganie udarom w krwotoku śródmózgowym z migotaniem przedsionków (PRESTIGE-AF) skupia naukowców i klinicystów z całej Europie w celu zmniejszenia ryzyka dalszego udaru mózgu w tej grupie pacjentów.
Udar jest jednym z największych wyzwań dla programów zdrowia publicznego na całym świecie. To choroba do której dochodzi, gdy dopływ krwi do mózgu zostaje przerwany, na przykład przez skrzep lub krwawienie mózgu. Jest to najczęstsza przyczyna niepełnosprawności wśród dorosłych, druga najczęstsza przyczyna śmierci na świecie i druga najczęstsza przyczyna otępienia. Ponadto oczekuje się, że w nadchodzących dziesięcioleciach jego wpływ będzie się zwiększał, ze względu na starzenie się społeczeństw Europy.
Rdzeniem projektu PRESTIGE-AF będzie próba kliniczna mająca na celu zebranie danych na temat zalecanych leków na zapobieganie udarowi u pacjentów z migotaniem przedsionków. Kilka pomnijeszych badań będzie sprawdzać indywidualne modelowanie ryzyka predykcyjnego z wykorzystaniem obrazowania mózgu, testów genetycznych i innych markerów biologicznych. Inne aspekty projektu będą obejmować badanie czynników poznawczych i psychologicznych oraz przestrzeganie zaleceń lekowych przez pacjentów.
Współpraca międzynarodowa:
Pięcioletni projekt poprowadzi profesor Roland Veltkamp z Wydziału Medycyny w Imperial College London. Badanie obejmie 11 innych instytucji partnerskich w Wielkiej Brytanii i Europie.
Profesor Veltkamp powiedział: "Profilaktyka udaru jest wyzwaniem u pacjentów z ciężkim udarem mózgu, wieloma zaburzeniami i ryzykiem interakcji. Ta złożoność utrudnia wypracowanie najlepszej indywidualnej strategii profilaktycznej dla danego pacjenta. Współpracując z naszymi międzynarodowymi partnerami poprzez inicjatywę PRESTIGE-AF, mamy nadzieję rozwiązać niektóre niespełnione potrzeby tych pacjentów i opracować bardziej spersonalizowane metody leczenia. Zapobieganie jest kluczowe, a ostatecznie staramy się zapobiegać udarowi i jego wpływowi na życie pacjentów. "
The Stroke Alliance for Europe (SAFE) jest odpowiedzialna za rozpowszechnianie informacji na temat TENSION w społeczności osób dotkniętych udarem mózgu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z research@safestroke.eu. PRESTIGE-AF otrzymał finansowanie z unijnego programu badań i innowacji "Horyzont 2020" w ramach umowy o dotację nr 754517.

                                                                                                 

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony