Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Wskutek nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych duża część opiekunów osób po udarze mózgu od lipca 2013 roku straciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. W Sejmie trwają prace nad kolejną zmianą przepisów.

 

Na mocy ustawy z 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2012 r. Poz.1548) zmieniły się zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.  Zgodnie z tą nowelizacją świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niepracującym rodzicom, faktycznym opiekunom i najbliższym krewnym dzieci niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub nie później niż do ukończenia 25. roku życia, w razie nauki w szkole lub w szkole wyższej; wynosi 620 zł i przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

Przed nowelizacją świadczenie to mogli pobierać również krewni osób niepełnosprawnych, nawet jeśli niepełnosprawność powstała po 25. roku życia, czyli głównie dzieci lub wnuki niepełnosprawnych rodziców. Obecnie osoby te utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zastąpiono je specjalnym zasiłkiem opiekuńczym w kwocie 520 zł miesięcznie, ale jego otrzymanie uzależniono od kryterium dochodowego. Oznacza to, że dochód obu rodzin (osoby sprawującej opiekę i osoby niepełnosprawnej ) w przeliczeniu na jedną osobę nie może przekroczyć określonego w ustawie limitu – 623 zł netto. W przeciwnym razie zasiłek nie przysługuje.
Nowe zasady obejmują zarówno tych, którzy prawo do świadczenia nabyli dopiero w roku 2013, jak i tych, którzy prawo to nabyli dużo wcześniej. W związku z tym osoby, które do tej pory świadczenie otrzymywały, a obecnie nie mieszczą się w progu dochodowym, nie otrzymują żadnego wsparcia.

  

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony