Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Fundacja Udaru Móżgu po raz kolejny znalazała się w wykazie 7650 organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania od podatników 1% podatku dochodowego za 2013 rok, opublikowanym przez MInistra Pracy i Polityki Społecznej. W wykazie znalazły się organizacje, które uzyskały status OPP przed 1 grudnia 2013 roku oraz te, które wysiązały się w ustawowym terminie z obowioązku umieszczenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działąlności organizacji na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społeczenego, czyli Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Nasza fundacja uzyskała statut Organizacji Pożytku Publicznego w 2011 roku, po trzech latach działalności. Dla pełnej transparentności naszych działań związanych z wydatkowaniem środków pozyskanych od podatników z ich 1% utworzyliśmy specjalne konto bankowe. Jest ono dedykowane tylko i wyłącznie działalności opłaconej z darowizn 1% podatku. Wszsytkie środki zgromadzone na tym koncie, przeznaczone są na opłacenie pomocy indywidualnej dla podopiecznych naszej fundacji. Żadna złotówka z tego konta nie jest przeznaczana na inną działalność statutową fundacji niż piomoc bezpośrednia.
Statut naszej fundacji pozwala na pomoc nie tylko osobą po udarze mózgu, ale również dla chorych z innymi schorzeniami neurologicznymi np. z SM, z MPD, czy osobą po wypadkach komunikacyjnych. Pomagamy osobą w różnym wieku, zarówno dzieciom, jak i osobą dorosłym. NIestety nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim osobą które się do nas zgłaszają, ale każdy wniosek weryfikujemy bardzo staraniie i osobą w najtrudniejszej sytuacji staramy się zaoferować jakąś pomoc. 

W 2013 roku z darowizn 1% otrzymaliśmy 14.179,90 zł. Dzięki tej kwocie do tej pory pomagamy najbardziej potrzebującym osobą, które się do nas zgłaszają.

Prosimy wszystkich, którzy nie wiedzą jeszcze komu przekazać swój 1%, aby przekazali go właśnie naszej fundacji. My przekażemy go tym, którzy najbardziej potrzebują pomocy.

 

 

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony